Algemene voorwaarden

Het wijzigen of afzeggen van afspraken dient uiterlijk 24 uur voor de behandeling telefonisch (06-24902058) of per mail (creazen@outlook.com) te worden doorgegeven.

Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken CreaZen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
CreaZen verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals van toepassing zijnde gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

CreaZen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren

CreaZen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn: 7 jaar

Delen met anderen

CreaZen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CreaZen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Creazen meet de bezoekersaantallen op de website en gebruikt analytische cookies. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar creazen@outlook.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

CreaZen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via creazen@outlook.com

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met CreaZen, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Ade 22
Postcode en plaats: 2642 JX Pijnacker
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 27325237
Telefoonnummer: 06-24902058
E-mailadres: creazen@outlook.com